Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

Vasile Lupu ne iese în întâmpinare prin biserica ce-i poartă pecetea domnească de la 1650, alături de catapeteasma din stejar donată tot de acesta în anul ctitoriei. Este construită din bârne groase de stejar susținute de tulpinile zdravene ale unor stejari cu rădăcinile încă înfipte în pământ.

Ne aplecăm privirile și spre pietrele funerare din partea veche a cimitirului care înconjoară biserica. Aici, meșterii pietrari de la Șcheia (renumiți în întreg ținutul Moldovei odinioară), au lăsat urme ale măiestriei lor într-o simbolistică veche de o remarcabilă expresivitate. Cele mai vechi pietre datează de la 1800, au inscripții cu litere chirilice şi prezintă simbolul soarelui şi al lunii.

Învățăm cum istoria noastră se scrie în cele mai nebănuite locuri și ținem minte ca ochii și mintea să ne fie deschise și de acum înainte pe drum pentru că trecutul se arată celor care au ochi să vadă și urechi să audă.

Delta Moldovei

Am ajuns în unul dintre cele mai de neînchipuit frumuseți pe care natura și omul ar fi putut vreodată să le dăruiască Moldovei: într-un paradis al apelor, păsărilor și vegetației care pare rupt din Delta Dunării atât de râvnită și îndelung apreciată, în minidelta din Larga Jijia, un complex de lacuri întins pe o suprafaţă de aproximativ 1.250 de hectare, situat la o distanţă de 24 de kilometri de municipiul Iaşi, în comuna Movileni.

Din 1977 (când zona nu însemna decât o imensă întindere de apă, presărată cu stuf şi păpuriş), după amenajarea în zona lacurilor din complexul Larga Jijia a unei ferme piscicole și atragerea implicită a păsărilor ”chemate” de pește, Moldova se laudă acum cu propria Deltă, cu peste 197 de specii de păsări (mai mult de 50% din speciile de păsări catalogate în România), cu peste 300 de lebede albe care poposesc pe cele 50 de eleştee din lunca inundabilă a râului Jijia, cu ”Insula Urzicilor”.

Muzeul Boroșoaia

În Plugari poposim într-un loc unic în zonă, născut din dragostea de origini și respectul față de trecut: Muzeul sătesc Boroșoaia. Acolo își așteaptă ordonate cronologic turiștii piese de ceramică din cultura Cucuteni, urme ale celor două Războaie Mondiale, documente, porturi populare, unelte vechi folosite în gospodăriile țărănești.