Turism responsabil

Turismul responsabil cuprinde orice formă de turism care răspunde nevoilor de călătorie și petrecere a timpului liber, într-o manieră responsabilă, având un impact pozitiv  atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra economiilor și comunităților locale, prin protejarea și conservarea ecosistemelor din zonele respective și generarea în același timp, de venituri și locuri de muncă pentru aceste comunități.

Turismul Responsabil încearcă să răspundă tendințelor de schimbare în oferta, alegerea și consumul produselor turistice, legate de protejarea mediului înconjurător și de impactul și beneficiile pe care acest tip de turism trebuie sa-l aibă și să le aducă mediului și comunităților locale. Orice forma de turism se poate încadra în conceptul de turism responsabil, care nu este un produs de nișa.

Turismul responsabil față de mediu nu reduce cantitatea de resurse disponibilă pentru generațiile viitoare și nu împiedica viitorii potențiali turiști să se bucure de aceeași experiența.

Cu alte cuvinte, turismul responsabil are un impact foarte mic sau chiar deloc asupra mediului, educa turiștii asupra unor aspecte importante, în timp ce creează beneficii economice în comunitate.

Acest tip de turism presupune de obicei călătorii către destinații a căror principală atracție o reprezintă flora, fauna sau moștenirea culturală. Unul dintre principalele obiective este de a stimula apreciere față de natură, tradiții, comunități.

Turismul Responsabil este în continuă evoluție și trebuie ghidat atât de turiști, cât și de către industria turistică.

Și la noi, turismul prin natură sa are un impact sistemic și dezvoltarea sa trebuie să fie un vast proces de planificare teritoriala, atât din punct de vedere legislativ cit și guvernamental.

O politică turistico-teritoriala care să includă legi, reguli, linii directoare, obiective de promovare și de dezvoltare, trebuie să creeze un cadru de referință, în care se vor lua  atât deciziile individuale cit și cele colective, care să duca la dezvoltarea turistica a teritoriului.

În Romania implementarea acestei forme de turism este de durata. Activitățile turistice din țara noastră sunt încă în curs de dezvoltare și de protejare. Se fac investiții în populațiile locale care până acum erau exploatate, în resurse naturale și culturale care pana de curând nu erau respectate și ocrotite suficient nici de legi, nici de instituții, nici de oameni. Așadar, deja se observa îmbunătățirile din acest domeniu.

Principiile Turismului Responsabil:

 • principiul reducerii impactului negativ socio-economic și cultural-educativ al turismului
 • principiul realizării de venituri ridicate pentru comunitățile locale, care să ducă la dezvoltarea zonei și a calității vieții membrilor acestei comunități
 • principiul conservării patrimoniului natural și cultural local
 • principiul ofertei de servicii cât mai bune acordată turiștilor, care să-i introducă pe aceștia în mediul local, înlesnind astfel o mai bună cunoaștere a problemelor socio – culturale ale acestuia
 • principiul creșterii responsabilităților celor care creează, comercializează și derulează produsele turistice, în funcție de dorințele turiștilor, dar și de realitățile comunităților locale
 • principiul durabilității atât a ofertei turistice, a protecției mediului înconjurător cât și a contribuției la creșterea bunăstării comunității locale
 • principiul satisfacerii nevoilor turistice actuale fara a prejudicia pe cele viitoare.

Sursa informațiilor: www.turismulresponsabil.ro

Protecția mediului

Comportamentul eco-responsabil este o stare de spirit care se referă în primul rând la adoptarea unor gesturi simple, aparent mici dar cu efect mare, în vederea reducerii cantității gazelor cu efect de seră din atmosferă, a cantităților de poluanți, deșeuri, ape uzate și reducerea consumului de apă, energie, materiale sau legat de transport.

Proiectul „Cooperarea Grupurilor de Acțiune Locală în vederea promovării obiectivelor turistice din teritoriul comun prin realizarea unui ghid turistic interactiv cu elemente de tehnologie QR” promovează adoptarea unor gesturi simple, dar cu impact deosebit prin care putem să ne manifestăm dragostea față de natură și astfel, să lăsăm moștenire generațiilor viitoare un mediu înconjurător sănătos. Dacă acționăm împreună putem să limităm poluarea mediului înconjurător.

În ultima vreme, dezvoltarea rapidă a sectorului turismului și creșterea numărului de turiști exercită o influență crescută asupra mediului înconjurător. În momentul de față, trebuie să ne gândim că resursele existente la nivel mondial sunt limitate, poluarea mediului înconjurător este într-o continuă creștere, în timp ce sute de milioane de oameni trăiesc în sărăcie, nu au acces la apă potabilă și electricitate, existând riscul dispariției a numeroase specii de plante, animale și pești.

Trebuie să fim conștienți că în fiecare zi de muncă sau de vacanță avem ocazia să reducem impactul negativ asupra mediului, generat de activitățile noastre. Putem oferi un exemplu de urmat, adoptând un comportament eco-responsabil pe parcursul vacanțelor, în viața de zi cu zi în general. Eco-responsabilitatea reprezintă angajamentul pe care îl luăm la nivel individual și de grup, pentru limitarea impactului negativ asupra mediului.

Ghidul eco-turistului, instrumente practice simple și concrete, la îndemâna fiecărui turist sau a oricărui cetățean, pentru a reduce impactul negativ asupra mediului:

 • În drumeții port cu mine saci de plastic pentru gunoi
 • Arunc gunoiul doar în locurile special amenajate
 • Evit risipa de apă și energie în orice spațiu de cazare
 • Mă scald doar în locurile special amenajate
 • Aprind focul în mediul înconjurător doar în spațiile special amenajate
 • Țin cont de indicatoarele instalate pe traseele turistice
 • Protejez speciile de plante, animale, păsări și pești
 • Pescuiesc și vânez numai dacă am un permis valabil doar în locurile și perioadele legale
 • Anunț imediat autoritățile despre orice accident ecologic sau act de braconaj
 • Țin cont să nu arunc/ să nu deversez nimic în lacuri sau oricare curs de apă
 • Consider apa ca un aur albastru
 • Când vizitez o regiune, respect spațiile naturale, obiceiurile, cultura și locuitorii
 • Prefer circuitele pedestre
 • Particip voluntar la acțiuni cu impact ecologic (de plantare a copacilor, igienizare, etc)

În pensiune, hotel sau oricare alt spațiu de cazare:

 • Elimin consumul inutil de apă rece și caldă
 • Evit risipa de energie (electrică, termică, etc)
 • Anunț imediat administratorul, în cazul în care sesizez o defecțiune/ pierdere din rețeaua de apă

Puncte de colectare a deșeurilor

 • Ipatele, Grajduri, Țibănești, Bîrnova, Tansa, Țibana – contract firma de salubrizare pt gunoi menajer
 • Dagâța, Pâncești – contract cu firma din Neamț – salubrizare pentru gunoi menajer
 • Scânteia – centru de colectare a deșeurilor electrice și electrocasnice – la primărie
 • Mironeasa – în zona târgului săptămânal din comună, primăria colectează deșeuri electrice și electrocasnice
 • Mogosești – acțiuni periodice de colectare a deșeurilor electronice și electrocasnice, organizate de primărie
 • Șcheia – acțiuni periodice de colectare a deșeurilor electronice și electrocasnice, organizate de primărie
 • Ciurea – este în plan centrul de colectare a deșeurilor
 • Rediu – contract cu Salubris pentru gunoi menajer
 • Gropnița – în satul Bulbucani, la bibliotecă „Centru de colectare a deșeurilor electrocasnice”
 • Movileni – ECOTEC „Centru de colectare a deșeurilor electrocasnice”
 • Valea Lupului – în proiect „Centru de colectare a deșeurilor electrocasnice” se va lansa în una / trei săptămâni
 • Văleni – Se colectează deșeurile electrocasnice la primărie
 • Plugari- acțiuni de colectare a deșeurilor electrocasnice periodice organizate de primărie
 • Prăjeni – doar contract cu firma de salubritate pentru gunoi menajer
 • Românești, Santa Mare, Probota, Trifești, Ștefănești, Andrieșeni, Tigănași, Popricani – contract cu firma de salubrizare pentru gunoi menajer
 • Victoria – centru de colectare al deșeurilor electrice și electrocasnice – la primărie
 • Bivolari – centru de colectare al deșeurilor electrice și electrocasnice – la fostul CAP
 • Roșcani – se primesc deșeuri electrice și electrocasnice – la primărie